پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تهران از ابتدای سال فقط ۱۵ روز هوای پاک داشته است

تهران از ابتدای سال فقط ۱۵ روز هوای پاک داشته است

به گزارش جامعه نیوز:  تهران از ابتدای سال فقط ۱۵ روز هوای پاک داشته است به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۶ قرار گرفته و  کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌….