پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تنها ۳۰ درصد سفرها در منطقه ۲۲ با سیستم حمل و نقل عمومی صورت می‌گیرد

تنها ۳۰ درصد سفرها در منطقه ۲۲ با سیستم حمل و نقل عمومی صورت می‌گیرد

به گزارش جامعه نیوز:  تنها ۳۰ درصد سفرها در منطقه ۲۲ با سیستم حمل و نقل عمومی صورت می‌گیرد به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس نوذرپور شهردار منطقه ۲۲ شهر تهران در خصوص ساخت مترو در منطقه ۲۲ گفت: از…