پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تلاوتی از محمود علی البناء/ آیاتی از سوره‌های مبارکه حجر و نحل+صوت

تلاوتی از محمود علی البناء/ آیاتی از سوره مبارکه حج+صوت

به گزارش جامعه نیوز: تلاوتی از محمود علی البناء/ آیاتی از سوره مبارکه حج+صوت به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس محمود علی البناء قاری نامدار جهان اسلام متولد ۱۹۲۶ و درگذشته ۱۹۸۵ کشور مصر است. در این…

تلاوتی از محمود علی البناء/آیاتی از سوره بقره+صوت

به گزارش جامعه نیوز: تلاوتی از محمود علی البناء/آیاتی از سوره بقره+صوت به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس محمود علی البناء قاری نامدار جهان اسلام متولد ۱۹۲۶ و درگذشته ۱۹۸۵ کشور مصر است. در این گزارش تلاوتی…

تلاوتی از محمود علی البناء/ آیاتی از سوره‌های مبارکه حجر و نحل+صوت

به گزارش جامعه نیوز: تلاوتی از محمود علی البناء/ آیاتی از سوره‌های مبارکه حجر و نحل+صوت به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس محمود علی البناء قاری نامدار جهان اسلام متولد ۱۹۲۶ و درگذشته ۱۹۸۵ کشور مصر است….