پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم / تأمین کسری بودجه با فروش سهام و اوراق دولتی

تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم / تأمین کسری بودجه با فروش سهام و اوراق دولتی

به گزارش جامعه نیوز: تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم / تأمین کسری بودجه با فروش سهام و اوراق دولتی  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی در صفحه خود چند نکته…