پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تقدیر از «جمال شورجه» در قلم زرین/ پرویز: درونمایه و تکنیک آثار در کنار هم مهم هستند

تقدیر از «جمال شورجه» در قلم زرین/ پرویز: درونمایه و تکنیک آثار در کنار هم مهم هستند

به گزارش جامعه نیوز: تقدیر از «جمال شورجه» در قلم زرین/ پرویز: درونمایه و تکنیک آثار در کنار هم مهم هستند به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، آئین پایانی هجدهمین دوره از جایزه قلم زرین عصر امروز با…