پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تغییرات در کتابخانه ملی با پایان دوره ۴ ساله اشرف بروجردی

تغییرات در کتابخانه ملی با پایان دوره ۴ ساله اشرف بروجردی

به گزارش جامعه نیوز: تغییرات در کتابخانه ملی با پایان دوره ۴ ساله اشرف بروجردی به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، ۲۸ اسفندماه سال ۹۵ بود که «اشرف بروجردی» با حکم رئیس‌جمهور برای یک دوره ۴ ساله به…