پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعقیب برون مرزی خودروهای مسروقه در دستور کار پلیس

تعقیب برون مرزی خودروهای مسروقه در دستور کار پلیس

به گزارش جامعه نیوز:  تعقیب برون مرزی خودروهای مسروقه در دستور کار پلیس به گزارش خبرگزاری فارس سرهنگ فرامرز به گذر با اعلام این مطلب که به تازگی واحد امور بین الملل و معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا…