پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعاملی بر مدار «حق»

تعاملی بر مدار «حق»

به گزارش جامعه نیوز:  تعاملی بر مدار «حق» خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان؛ بابک نگاهداری، رئیس‌حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی: «مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند و به شدت با مجادله و گریبان…