پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعارض منافع نمایندگان مجلس چگونه مانع انجام اصلاحات اساسی می‌شود؟

تعارض منافع نمایندگان مجلس چگونه مانع انجام اصلاحات اساسی می‌شود؟

به گزارش جامعه نیوز:  تعارض منافع نمایندگان مجلس چگونه مانع انجام اصلاحات اساسی می‌شود؟ گروه سیاسی خبرگزاری فارس: خبر اخذ پروانه وکالت توسط یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دهم، در حالی منتشر شد که هنوز یک ماه هم…