پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت

تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت

به گزارش جامعه نیوز: تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت محمدشریعتمداری وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی درپاسخ به خبرنگاران در خصوص تصویب حق مسکن کارگری گفت : امروز کمیسیون اقتصادی دولت ، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق…