پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تشریح اقدامات مجلس برای مقابله با کرونا/ نیروی انسانی کاهش و تجهیزات بهداشتی تامین شده است

تشریح اقدامات مجلس برای مقابله با کرونا/ نیروی انسانی کاهش و تجهیزات بهداشتی تامین شده است

به گزارش جامعه نیوز:  تشریح اقدامات مجلس برای مقابله با کرونا/ نیروی انسانی کاهش و تجهیزات بهداشتی تامین شده است به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، بابک نگاهداری رئیس حوزه ریاست مجلس در خصوص مدیریت امور در شرایط ویژه کنونی و ماه‌های…