پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تداوم روزهای آلوده در تهران/ تعداد روزهای پاک پایتخت

تداوم روزهای آلوده در تهران/ تعداد روزهای پاک پایتخت

به گزارش جامعه نیوز:  تداوم روزهای آلوده در تهران/ تعداد روزهای پاک پایتخت به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۸ قرار گرفته است و هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد….