پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تحریم

رفع تحریم یا عملیات خنثی؟

اقتصاد مقاومتی همان موضوع و هدفی است که بارها ایشان در سخنرانی های خویش به مسئولان در رده های مختلف نظام توصیه کردند.
در ۴ سال گذشته تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل در زمینه رفع تحریم ها بی اثر بوده و گره زدن اقتصاد و سایر شئون مردم به مذاکرات و رفع تحریم ها استراتژی کاملا اشتباه و به ضرر مردم بوده است.