پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تجلیل جامعه اسلامی دانشجویان از بازپرس پاکدست

تجلیل جامعه اسلامی دانشجویان از بازپرس پاکدست

به گزارش جامعه نیوز:  تجلیل جامعه اسلامی دانشجویان از بازپرس پاکدست  به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نشستی از حمیدرضا رستمی بازپرس جوانی که در مقابل خواسته غیرقانونی دیواندری و طبری ایستادگی کرده بود؛…