۹۰ درصد داوطلبان انتخابات شوراها در شهر تهران تایید صلاحیت شدند

Go to top