۳۷ نفر از رد صلاحیتی‌ها در هیأت عالی نظارت تأیید شدند/ سفارشات بسیاری برای تأیید صلاحیت افراد داشتیم


Go to top