۳۰ شرکت دولتی با هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه/ برخی از این شرکت‌ها تا ۵۰ درصد تخلف دارند


Go to top