۲۸۵ نفر از افراد بالای ۸۰ سال در چاروسا واکسینه شدند

Go to top