۸۹ درصد داوطلبان شوراهای شهر در استان بوشهر تایید صلاحیت شدند

Go to top