۶۰ درصد جمعیت بالای ۸۰ سال نهاوند واکسینه شدند

Go to top