۵۷۰ میلیون تومانی صرف سبد معیشتی و غذای گرم نیازمندان سیروانی شد

Go to top