۴۰ هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران فولاد مبارکه به جیب رانت‌خواران رفته است

Go to top