۲۶۴ داوطلب انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهرستان ساری تایید صلاحیت شدند

Go to top