۱۸.۵ درصد واحدهای صنعتی در کشور راکد هستند/ بازگشت ۲ هزار واحد راکد به چرخه تولید تا پایان سال

Go to top