۱۸ نفر از داوطلبان انتخابات شورای شهر دماوند تأیید صلاحیت شدند

Go to top