یکی از دفاتر اداری بیمارستانی در تهران دچار حریق شد/ عدم سرایت به بخش‌های درمانی

Go to top