گردشگران نوروزی در یزد به کرونا مبتلا نشدند/ مبتلایان در مراکز غیررسمی اقامت داشتند

Go to top