گانتز: هدف از تداوم حملات به غزه، تقویت میانه رو‌ها در منطقه است

Go to top