کلانی: کری در فوتبال باید سازنده باشد نه اهانت آمیز/ در فضای مجازی هواداران را تحریک می کنند

Go to top