کره شمالی رسما از مسابقات انتخابی جام جهانی انصراف داد

Go to top