کاهش ۴۷ درصدی بارندگی‌ها طی سال آبی جاری در زنجان

Go to top