کاندیداها مواظب باشند حرف‌ها و مواضع‌شان به نظام اسلامی آسیب نزند

Go to top