کارخانه‌ای که پس از یک سفر احیاء شد/ جذب ۱۲۰۰ نیروی کار جدید در سبلان پارچه

Go to top