چین جلوگیری آمریکا از صدور بیانیه ضد اسرائیل را «تأسف‌آور» خواند

Go to top