پیشرفتی در گفت‌وگوهای آتش بس میان حماس و اشغالگران صهیونیست حاصل نشده است

Go to top