پوتین: درگیری‌های فلسطین و اسرائیل بر امنیت روسیه تأثیر مستقیم دارد

Go to top