پرداخت ۶۵۰ مورد تسهیلات به خانواده شهدا و جانبازان در کردستان

Go to top