پایان بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای شورای شهر در هیأت عالی نظارت استان/ ۲۷ درصد رد صلاحیت شدگان تائید صلاحیت شدند

Go to top