پالایشگاه‌های پتروشیمی محور بسازیم نه سوخت محور/ مدیریت پالایش و پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش باید یکدست شود

Go to top