پالایشگاه‌های پتروشیمی‌محور بسازیم نه سوخت‌محور/ مدیریت پالایش و پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش باید یکدست شود

Go to top