وزیر صمت خبر ندارد که ۸۰ درصد کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل است

Go to top