وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره تحولات فلسطین تشکیل جلسه می‌دهند

Go to top