واکنش کاربران به عدم کاندیداتوری قالیباف/ نیامد تا نشان دهد پیروزى جبهه انقلاب هدف اول و آخر اوست

Go to top