واعظی: اگر آمریکا به تعهداتش برنگردد، ما هم نمی‌توانیم به تعهداتمان عمل کنیم

Go to top