هیچ تغییری در مرز مشترک استان های چهار محال و بختیاری، لرستان و اصفهان ایجاد نشده است

Go to top