هیات رئیسه دستورالعمل های لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون ها را اعلام کرده است

Go to top