هاشمی: از نظر شورای نگهبان در مورد تایید صلاحیت ها تبعیت خواهیم کرد/ به دنبال ارتقای جایگاه ایران هستیم

Go to top