نماینده بایدن وارد سرزمین‌های اشغالی شد


Go to top