نماینده آمریکایی: پول‌های ما نباید خرج اشغالگری اسرائیل شود


Go to top