نخست‌وزیر انگلیس خواستار خویشتن‌داری در فلسطین اشغالی شد


Go to top